บริการของเรา

การบริการของเรานั้นครอบคลุมไปถึงการติดตั้งผ้าดำคอนเสิร์ต พรมอัดเรียบ เพื่อใช้ในงานคอนเสิร์ตและอีเว้นท์ต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผ้าดำ

ทางบริษัทฯ มีบริการให้เช่า ขาย ติดตั้ง รื้อถอน ผ้าดำบังตา ผ้าคลุมเก้าอี้ และผ้าในรูปแบบอื่นๆ ทั้งสีดำและสีอื่นๆ เพื่อใช้ในงานกิจกรรมหลายประเภท อาธิงานคอนเสิร์ต งานแสดง งานสัมมนา งานโชว์ งานอีเว้นท์เป็นต้น โดยให้บริการในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่นภายในห้องสัมมนาและห้องประชุม ไปจนถึงพื้นที่ขนาดใหญ่อาธิศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า และสนามกีฬา เป็นต้น

 

พรมอัดเรียบ

เราขาย เช่า บริการติดตั้ง รื้อถอน พรมอัดเรียบ มือ 1 และมือ 2 เพื่อใช้ในการจัดงานแสดงต่างๆ มีให้ขายและให้เช่ามากกว่า 20 สี โดยรายละเอียดของสีและประเภทของพรมที่ให้บริการดังนี้

พรมอัดเรียบ หนา 2 มิลลิเมตร

กว้าง 1.5 เมตร x ยาว 30 เมตร ต่อม้วน

 

พรมอัดเรียบ หนา 3.5 มิลลิเมตร

กว้าง 1.5 เมตร x ยาว 30 เมตรหรือกว้าง 2 เมตร x ยาว 25 เมตร ต่อม้วน